Tilbage
 


Holdturnering 2014/2015

Divisionsturneringen 2 div-grp4  - se tabel herIndividuelle præstationer:


 Modstanderklub Alborg2 Jetsm2 Randers
Skive
Silkeb
Holst
Viby
TT
 1. Ove Kroll 1 1 ½
½
½
0
1

 2. Senad Huskic 1 ½ 1
0
0
1
½ 4
 3. Jens R Madsen - - -
-
-
-
-
-
 4. Per Petersen ½ 0 -
0
-
-
-
½
 5. Peter Klemensen ½ 0 ½
0
0
-
0
1
 6. Tummas Jacobsen 1 ½ ½
0
0
½ 0
2½
 7. Jens C Grud Sørensen 1 1 0
1
0
1
0
4
 8. Kai Jessen ½ ½ ½
½
0
½ 0
2½
 9. Viktor Tal 0 - -
-
-
-
-
0
 10. Uffe Kallenbach -
-
-
-
0
-
-
0
 11. Oluf Jessen -
-
-
-
-
-
-
-
 12. Egon Madsen -
0 0
-
-
-
½ ½
 13. Hans J Ravnborg -
-
-
-
-
-
-
-
 14. Michael Christensen -
-
0
½
0
½ 0
1
 15. Finn Andersen
-
-
-
-
-
0
-
0
 16. Poul Ladefoged
-
-
-
-
-
0
-
0
 Samlet score 3
2½ ½
3½ 2
20½

A-rækken THY 2 - se tabel her

Individuelle præstationer


 Modstanderklub Thy3 Skiv3 Vorgod Morsø Holst2 Vib3 Aulum TT
 1. Egon Madsen - -
0
0

-
½ ½
 2. Peter Madsen - -
½
-

-
-
½
 3. Rasmus Christensen - 0
-
-

-
-
0
 4. Hans J Ravnborg ½ ½
½
0
½
½ ½ 3
 5. Uffe Kallenbach 0 ½
-
0
½
0
0
1
 6. Viktor Tal ½ 1
-
-

-
-

 7. Jan Sandahl - -
-
0

-
-
0
 8. Mich Christensen - -
1
-
1
-
-
2
 9. Torben Laursen - 1
1
-
½
-
-

10.  Kent Knudsen ½ -
-
0

0
0
½
11. Jørgen Thomsen 0 -
-
-

½ -
½
12  Mogens Møller - -
-
-

½ ½ 1
13. Flemming Holler 0 ½
½
½
0
-
-

14. Oluf Jessen - --
-
-
15. Søren Fredsø ½ -
-
½

-
-
1
16. J C Vangsgaard 0 -½ -
½
17. Finn Jepsen - --
-
-
18. H J Christensen ½ -

½
1
0
½
19. Poul H Ladefoged
- --
-
-
20. Henning Jensen - --
-
-
21. Knud Krabbe - --
1
1
22. Ole Hede Madsen - -0
0
0
23. Sv Å Ubbesen - ½-
-
½
24. Freddy Holler

1-
-
1
25. Finn Munk Andersen--½-
½
-
-
1
26. Benny Bengtsen--½-
1
-
-
 Samlet score 5


5
2
3
23½A-rækken THY 3 - se tabel  her

Individuelle præstationer


  Modstanderklub Thy2 Morsø Holst2 Aulum Vib3 Skiv3 Vorgod TT
 1. Sv Å Ubbesen ½ 0
0
0
0
1
½ 2
 2. Freddy Holler 1 0
0
-
-
-
½
 3. Oluf Jessen ½ 1
0
0
0
1
½ 3
 4.Torben Laursen - 1
0
½
½
½ 1
 5. Mich Christensen 1 1
1
½
½
1
½
 6. Poul H Ladefoged 1 1
0
0
-
0
½
 7. Benny Bengtsen ½ 0
1
1
0
0
-

 8. Henning Jensen - -
-
-
-
½ ½ 1
 9. Hans J Christensen - -
-
-
-
-
-
-
10. Søren Fredsøe - -
-
-
-
½ -
½
11. Jens Christian Vangsgaard ½ -
-
0
0
-
0
½
12. Finn Jepsen ½ -
-

0
-
-
½
13. Mogens Møller - 0
-
0
-
-
-
0
14. Kent Knudsen - -
-

-
-
-
-
15. Knud Krabbe - -
-

1
-
-
1
16. Ole Hede Madsen - -
-

-
-
-
-
17. Jørgen Thomsen
-
-
1

-
-
-
1
 Samlet score 4
3
2
2
4
25


seneste styrkeliste fra Dansk Skak Union


Tilbage