Tilbage
   


Holdturnering 2009/2010

9 hk, mesterklassen  - se tabel herIndividuelle præstationer:


 Modstanderklub Kjel2
Lemv Ikast Skiv1 Ringk Skiv2 Hern2 Ialt
 1. Ove Kroll 1 1 1 1 1 1 1 7
 2. Senad Huskic 1 - 1 0 1 1 - 4
 3. Tihomir Borovnica 1 0 1 0 ½ 1 ½ 4
 4. Jens R Madsen ½ ½ ½ ½ 1 0 1 4
 5. Per Petersen 1 ½ 1 1 1 1 ½ 6
 6. Jens G Sørensen 1 1 1 0 0 1 1 5
 7. Kai Jessen 1 1 1 1 1 0 ½
 8. Tummas Jacobsen 1 1 1 0 1 ½ 1
 9. Oluf Jessen - 1 - - - - - 1
 10. Egon Madsen - - - - - - 1 1
 11.
 Samlet score 6 43

Tilbage

Holdturnering 2009/2010


A Rækken - se tabel her
Individuelle præstationer


 Modstanderklub Hol2 Aul1 Vib2 Mors Vib3 Her3 Vor Ialt
 1. Rune Madsen-0--1½-
 2. Jesper Nielsen0½0110½3
 3. Hans J Raunborg 0 - - - - - ½ ½
 4. Uffe Kallenbach 0 1 0 1 0 1 1 4
 5. Egon Madsen ½ 1 0 ½ 1 1 1 5
 6. Oluf Jessen ½ ½ 1 ½ 1 - -
 7. Svend Aa Ubbesen ½ ½ 0 1 0 0 - 2
 8. Poul H Ladefoged - 1 ½ ½ 1 - 1 4
 9. Torben Laursen01111½½5
10. Freddy Holler 1 - - - - - 1
11. Rasmus Christensen - - 1 - - - 1
12. Michael Christensen - - - 0 - 0 - 0
13.  Kent Knudsen - - - - - 0 - 0
14. Jørgen Thomsen - - - - - - ½ ½
15.  Mogens Møller - - - - - - 0 0
16.
 Samlet score 6 3 5 30
I kampen mod Aulum stillede vi forkert op og er derfor fradømt et point(4½-3½).Tilbage


Holdturnering 2009/2010

B rækken - se tabel  her

Individuelle præstationer


  Modstanderklub Lem2 Kjel3 Vib4 Ring2 Vor2 X Hern3 Ialt
 1. Rasmus Christensen - - -
 2. P H Ladefoged----½½½
 3. Torben Laursen 1 - 1 ½ 1 ½
 4. Jørgen Thomsen 1 - 0 0 ½ 1
 5. Freddy Holler 1 - 1 ½ ½ 1 3
 6. Henning Jensen 1 - 0 1 - 0 2
 7. Jens Christian Vangsgaard - - - - - - -
 8. Mogens Møller 0
 9. Michael Christensen 1
10. H J Christensen0
 Samlet score 4 4 2 2 4 14½
tilbage
Holdturnering 2009/2010

C rækken - se tabel  her

Individuelle præstationer


  Modstanderklub Skiv3 Vest Hol3 Lem3 Aul2 finale Ialt
 1. Rasmus Christensen - - - - - - -
 2. Torben Laursen - - - - - - -
 3. Jørgen Thomsen-------
 3. Kent Knudsen - - - 1 - - 1
 4. Michael Christensen-½10½½
 5. Hans Jørgen Christensen 0 ½ 1 - - ½ 2
 6. Ole H Madsen 0 0 - - - - 0
 7. Jens Christian Vangsgaard 1 0 1 ½ 1 ½ 4
 8. Fritz Tei 1 - - - 1* - 2*
 9. Finn Jepsen - - 0 ½ ½ - 1
10. Jens Roesgaard-----00
 Samlet score 2 1 3 2 3 11