menu  


Thy skakklub blev stiftet 7 oktober 1904, dengang som Thisted skakklub og fyldte altså 100 år i 2004. Dette fejrede vi på behørig vis med en jubilæumsturnering den sidste weekend i august.

Vi er ca. 30 Medlemmer . Vi spiller skak hver torsdag aften fra kl. 19.00 - undtagen i uger hvor der spilles holdskak. I disse spilles på forskellige hverdage afhængigt af den arrangerende klub´s klubaften.
Spillested: Plantagehuset - Plantagevej 18, 7700 Thisted - Start fra d. 24. august 2019. (Seniorskakken om formiddagen er indtil videre sat i bero.)

kort Klubben udgiver sit eget klubblad som udkommer ca 4 gange om året, her kan man følge med i hvad der sker for de forskellige hold i holdturneringen samt for de enkelte medlemmer,i de turneringer de deltager i rundt omkring i landet. Grundet mangel på redaktør ligger bladet stille lige for øjeblikket.

Generalforsamlingen holdes en gang årligt i løbet af foråret og fungerer som højeste besluttende organ i klubben Efter generalforsamlingen afsluttes gerne med en lille hyggelig lynturnering hvor alle får lejlighed til at møde hinanden uanset spillestyrke.
Vi spiller 2 klubturneringer en forårsturnering (open) der typisk spilles i perioden fra Januar til April, som afløser for den hedengangne Limfjordsturnering, og som er åben for alle skakspillere. En efterårsturnering  som typisk spilles fra august og til jul. De spilles gerne over 2x7 torsdage med opsamlingsrunder og hyggeskak indimellem.

Vi har to hold tilmeldt holdturneringen. Disse spiller alle 7 runder i deres respektive rækker, skiftende mellem udebane og hjemmebanekampe.
Kort før jul afholdes en Juleafslutning med gløgg, kager, øl og vand og masser af lynskak, igen med mulighed for at møde hinanden på tværs af ratingskel. Thy Skakklub slutter skaksæsonen af med den berømte hurtigturnering "Thisted Bryghus Cup" hvor de fleste af klubbens medlemmer og særligt indbudte skakspillere fra andre skakklubber deltager. Det er en heldagsturnering hvor der spilles 7 partier á 20 minutter og hvor præmierne er sponsoreret af Thisted Bryghus. Thisted Bryghus Cup spilles i bryghusets respektive lokaler fra kl. 10.00 - 18.00. Der beværtes med gratis frokost, kaffe og kage. Mvh. Thy Skakklub.


Kontingentsatser


Kontingentsatserne udgør i øjeblikket(2018):
      Børn 0-14 år: Kr 600- årligt
 Ungdom 15-20 år: Kr 700- årligt
 Voksne 21-64 år: Kr 800- årligt
  Senior 65-99 år: Kr.700- årligt


Skakklubbens bestyrelse - februar 2019. 
Formand/Webmaster:
Torben Peter Laursen
Rønnebærvænget 3
7700 Thisted
Mobil: 51925106
Mail: torbenpeterlaursen@gmail.com


        Kasserer:                
        Jens C. Grud Sørensen
        Gyvelvænget 155
        7730  Hanstholm
        Tlf. 20 27 67 56
        Mail: jens@grud-s.dk

       Næstformand:
       Finn Munk Andersen
       Baunevej 5
       7700 Thisted
       Tlf: 97 91 12 80
       Mail: andfinn@gmail.com


Bestyrelsesmedlem/sekr:
Egon Madsen
Søholtvej 4, V. Vandet
7700 Thisted
Tlf: 61 30 81 47
Mail: egonejnar@madsen.mail.dk

        Bestyrelsesmedlem:
        Per Ottosen
        Kr. Koldsplads 1
        7700 Thisted
        tlf: 22 20 94 21
        perottosen49@gmail.com
       
      
   

 


Tilbage